Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In


Клични проучвания

Дизайн и методология на проучването:

двойно - сляпо рандомизирано проучване
149 възрастни, страдащи от диария, подуване и дискомфорт в корема за период над 48ч.

Дневната доза:

Всеки участник взема 2 таблетки от 125 мг. симетикон, 2 пъти на ден, еквивалент на 500 мг. симетикон за 24ч.

Резултати:

  • облекчение на дискомфорта в корема +57% спрямо плацебо
  • намаляване на подуване и газове >138% спрямо плацебо
  • намалява диария +71% спрямо плацебо

Източник:
Kaplan MA, Prior MJ, Ash RR, McKonly KI, Helzner EC, Nelson EB. Loperamide-simethicone vs loperamide alone, simethicone alone, and placebo in the treatment of acute diarrhea with gas-related abdominal discomfort. A randomized controlled trial. Arch Fam Med. 1999 May-Jun;8(3):243-8.

 

Reusable content missing: Reward for purchase